Honungen

På ett tak på i stadsdelen Norrstrand i Karlstad står fem bisamhällen.

Det är därifrån Älvroshonung kommer. Att namnet blev just Älvroshonung var ett enkelt beslut.

Det är gatan vi bor på. Snacka om lokalproducerat!

Varje bisamhälle kan under högsäsong innehålla upp till 80 000 bin och producerar normalt mellan 25-40 kilo honung per år.

Bina hämtar nektar inom en radie om 3 km från kupan. Honungens smak varierar beroende på vilka blommor som besökts.Vid gynnsamma förhållanden kan honungen från våra kupor smaka och dofta lite mint. Detta sägs komma från lindens blommor.

Honungen slungas normalt vid två tillfällen per år. Första gången runt midsommar och andra gången innan invintringen sker i slutet av september.

Honung

Mer närproducerat kan det inte bli...

 

Copyright © All Rights Reserved